Documenten

Visie en werkwijze

Alles wat er binnen onze opvang gedaan, gedacht en uitgedragen wordt, hangt samen met het beleid. In alle beleidstukken die wij hebben ontworpen wordt uiteengezet wat onze visie is, hoe wij onze werkwijze hierop laten aansluiten en waarom wij dit doen. Beleid is de centrale houvast waar alles met betrekking tot onze kinderopvang mee samenhangt. Er zijn meerdere beleidstukken die zich allen afzonderlijk richten op een specifiek deel.

Daarnaast zijn er nog vele protocollen waar vanuit wij handelen in specifieke en alledaagse situaties. Al deze beleidsstukken en protocollen liggen ter inzage op onze locatie en kunnen worden opgevraagd bij de pedagogisch medewerkers of de directie.

Op deze pagina vindt je de volgende belangrijke documenten.

Controle GGD

Bij Vrolijk Kinderopvang wordt één maal per jaar een controle uitgevoerd door de lokale GGD. Het rapport dat hiervan gemaakt wordt ligt ter inzage op de locatie of is via de onderstaande links in te zien. Voor deze controle maken wij jaarlijks een risico inventarisatie gezondheid en veiligheid. Ook deze kan je bij ons op de locatie inzien. Bij deze inventarisaties wordt het hele pand en werkwijze onder de loep genomen en gekeken of er geen risico’s zijn voor de kinderen op enig gebied. Van deze inventarisaties worden plannen gemaakt waarin beschreven wordt hoe de risico’s vermeden kunnen worden of verkleind.

Bitcare

Wij werken met Bitcare. Met Bitcare worden gedurende de dag, activiteiten en foto’s met je gedeeld. Ook kun je heel gemakkelijk een bericht sturen naar leidsters op de groep. Verlof, verzuim, ruil-, extra- en flex-dagen zijn eenvoudig aan te vragen. Super handig! Met Bitcare blijf je altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling van je kind. Zo hoef je niets te missen.

In het ouderportaal heb je direct inzicht in het contract, de planning, documenten en facturen van je kind. Ook vind je hier het digitale dagboekje, waarin je precies het verloop van de dag met alle activiteiten en foto’s kan inzien. De app ‘Bitcare voor ouders’ werkt zowel op Android, als op iOS devices.

Overige documenten

Daarnaast zijn er nog vele protocollen waar vanuit wij handelen in specifieke en alledaagse situaties. Al deze beleidsstukken en protocollen liggen ter inzage op onze locatie en kunnen worden opgevraagd bij de pedagogisch medewerkers of de directie. Vrolijk Kinderopvang is genomineerd voor Growing Green cities en is sinds 2018 spelddrager. Vrolijk draagt bij aan een groen & gezond Almere en ondersteunt de doelstellingen van de duurzaamheidsagenda die is opgesteld door de Gemeente Almere. We hopen zo een nog groenere toekomst te kunnen oogsten.