Pedagogische visie

een positieve bijdrage aan de samenleving

Bij Vrolijk Kinderopvang gaan wij uit van een holistische zienswijze op het leven.

Dit houdt in dat het leren, opgroeien en zorgen als één geheel wordt gezien. Spelen is het uitgangspunt binnen de opvang en leren/ontwikkelen is een indirect gevolg daarvan. 

We zien de holistische benadering als een pedagogisch instrument om het kleine kind in alle oprechtheid te laten ‘zijn’. We putten inspiratie o.a. uit de visies van; Emmi Pikler, Reggio Emilia, Maria Montessori. Wij handelen vanuit christelijke normen & waarden.

We stimuleren de taalontwikkeling door mooie verhalen en liedjes, de motoriek door veel te bewegen buiten en binnen, de cognitieve ontwikkeling door onze thema’s, uitstapjes en verhalen, de spelletjes, het meehelpen in de moestuin en bakken en uiteraard de muziek lessen. 

De sensorische en emotionele ontwikkeling wordt door de vele groepsmomenten en huishoudelijke activiteiten gestimuleerd. Alles zit ‘verweven’ in het dagritme en de activiteiten. 

Spelenderwijs ontwikkelen

Wanneer een kind in de natuur speelt en bijvoorbeeld planten zoekt, gebruikt hij zijn cognitie. Er vindt echter ook een taalontwikkeling plaats wanneer het kind nieuwe namen en woorden leert en daarnaast ontwikkelt het kind zich sociaal doordat het samenwerkt met andere kinderen. 

rustig ingerichte ruimtes en gebruik van natuurlijke materialen

Het volledig pedagogisch beleidsplan is op te vragen bij de pedagogisch medewerkers.