In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang,
gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van
de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag
als ze gebruik maken van bij het LRK geregistreerde kinderopvang.

Wij zijn geregistreerd bij het LRK. Hieronder onze gegevens, die u nodig zult hebben bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

LRK nummer: 607646901
Adres: Makassarweg, 80 1335 HZ Almere

Bij Vrolijk Kinderopvang wordt één maal per jaar een controle uitgevoerd door de lokale GGD. Het rapport dat hiervan gemaakt wordt ligt ter inzage op de locatie of is via de onderstaande links in te zien. Voor deze controle maken wij jaarlijks een risico inventarisatie gezondheid en veiligheid.

Ook deze kunt u bij ons op de locatie inzien. Bij deze inventarisaties wordt het hele pand en werkwijze onder de loep genomen en gekeken of er geen risico’s zijn voor de kinderen op enig gebied. Van deze inventarisaties worden plannen gemaakt waarin beschreven wordt hoe de risico’s vermeden kunnen worden of verkleind.

Hieronder vind u de Inspectierapporten: