Klachtenreglement Vrolijk Kinderopvang

Ondanks dat wij onze uiterste best doen om kwalitatief verantwoorde kinderopvang te leveren kan het gebeuren dat je, als ouder en klant van Vrolijk Kinderopvang, ergens ontevreden over bent en een klacht wilt indienen. Dit is bij wet geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt bij het indienen van een klacht kiezen voor een interne- en een externe procedure. Of voor beide. In het volgende document vindt je de procedures.

Klachtenreglement