Over Vrolijk

Vrolijk Kinderopvang biedt een plek waar kinderen en ouders zich welkom en prettig voelen. Het is een plek waar kinderen zichzelf in hun eerste vier levensjaren optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfverzekerde mensen. Kinderen hebben vanaf hun geboorte hun eigen kwaliteiten, interesses en wensen. Ze bepalen zelf waar ze aan toe zijn. De pedagogische omgeving van Vrolijk Kinderopvang daagt hen uit en helpt hen hun competenties en interesses verder te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers zijn professionals die de kinderen stimuleren en begeleiden in deze ontdekkingstocht. Iedere dag krijgen de kinderen een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving. Bij Vrolijk Kinderopvang staat kwaliteit centraal en er is ruimte voor individuele aandacht voor het kind én de ouders.

Persoonlijk

Wij hebben een persoonlijke sfeer dankzij het kleine en betrokken team van pedagogisch medewerkers. Met twee groepsruimtes in het missiecentrum zijn we een kleinschalige kinderopvang en staat kwaliteit centraal.

Biologisch

Wij hechten veel waarde aan gezonde, gevarieerde en biologische voeding. Dagelijks serveren we de kinderen een warme lunch. Deze wordt vers bereid door de lunchroom in het missiecentrum. Ook het fruit, de zuivelproducten en tussendoortjes zijn biologisch.

Visie

Onze visie, zoals beschreven in ons beleidsplan is terug te zien in het handelen van de pedagogisch medewerkers en in de inrichting van onze groepsruimtes.U kunt het gehele pedagogische beleidsplan bij ons op de locatie inzien.

Pedagogische uitgangspunten

Vanuit de Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang worden vier pedagogische basisdoelen genoemd. De opvoedingstheorie van Prof. J. M. A. Riksen - Walraven ligt hieraan ten grondslag. Deze basisdoelen vormen de basis van ons pedagogisch beleid. U kunt ze hier lezen:

Het is van groot belang dat jonge kinderen zich veilig en beschermd voelen. Wanneer een kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen en spelenderwijs de wereld om zich heen ontdekken. Dit is van primair belang en draagt bij aan het welbevinden van een kind.

Een onveilig klimaat kan het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen in de weg staan. Dit gevoel wordt bij een kinderopvang bepaald door de pedagogisch medewerkers, het contact met de andere kinderen en de omgeving. Of het kind zich veilig voelt hangt samen met deze drie aspecten.

Om deze veiligheid te waarborgen heeft elk kind zijn eigen groep met vaste pedagogisch medewerkers en groepsgenootjes. Op deze manier kan het kind een band opbouwen met de vaste mensen op de groep, waardoor het gevoel van emotionele veiligheid vergroot wordt. Daarnaast geeft ons vaste dagritme met daarbij behorende rituelen een kind emotionele veiligheid.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhankelijk van aanleg en temperament. Voor het optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien is een veilige en vertrouwde ruimte nodig. Wij bieden een ruim assortiment aan spel en ontwikkelingsmateriaal en er worden allerlei activiteiten met de kinderen gedaan.
Pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen in hun ontwikkeling begeleiden, door het kind te stimuleren, te motiveren en aan te moedigen in hun vaardigheden zoals bijvoorbeeld het maken van een knutselwerkje of een baby die leert kruipen. Praktisch gezien kunnen we de kinderen nieuwe uitdagingen aanreiken en spelsituaties uitbreiden ter bevordering van de ontwikkeling in persoonlijke competenties. Dit doen wij door leeftijdsadequaat speelgoed aan te bieden aan de kinderen.

Persoonlijke competenties kunnen worden onderverdeeld in twee gebieden: de motorische ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.
De motorische ontwikkeling bestaat uit:
– Grove motoriek: tijgeren, kruipen, klimmen, optrekken, lopen, rennen
– Fijne motoriek: zwaaien, wijzen, grijpen, iets in de mond stoppen.
De cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op het vastleggen en verwerken van informatie die via de zintuigen binnenkomt.

Respect hebben voor elkaar, samen delen, elkaar helpen, aardig zijn voor elkaar, zijn allemaal dingen die te maken hebben met de sociale competenties. Het bovengenoemde gaat niet altijd vanzelf. Kinderen moeten deze sociale competenties ontwikkelen.
Wij willen kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor deze sociale vaardigheden worden verworven.

De interactie met leeftijdsgenootjes, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties.

Kinderen pikken veel van elkaar op. Naast bijvoorbeeld spraak- en taalontwikkeling door het ontwikkelen van sociale competenties, leert het kind ook wat anderen prettig vinden en wat niet. Wanneer nodig, corrigeert de pedagogisch medewerker dit gedrag en geeft daar voorbeeld en uitleg bij.

In onze multiculturele samenleving worden verschillende waarden en normen gehanteerd. Naast democratische waarden als: samen delen, elkaar helpen, samen conflicten oplossen willen we de kinderen ook christelijke waarden en normen meegeven, zoals het respecteren van jezelf en elkaar, het hebben van een positieve, liefdevolle houding en het gebruiken van positieve, opbouwende woorden en begrip voor de ander.

Ons uitgangspunt is dat het kind niks ‘moet’ maar ‘mag’. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk inspelen op de wensen van het kind. Dit doen we door de kinderen buiten de vaste groepsmomenten de mogelijkheid te bieden om zelf te kiezen wat ze willen doen. Bij kinderen die nog niet zelf keuzes kunnen maken, zoals baby’s, wordt gekeken naar wat ze leuk vinden doormiddel van materiaal aan te bieden en te kijken hoe ze hierop reageren en wat hun behoeften op dat moment zijn.

Het eigen gedrag van de pedagogisch medewerker heeft hierbij een belangrijke voorbeeld- functie. Binnen en buiten de groep doen zich situaties voor waarvan op dit gebied veel leermomenten zijn (bijvoorbeeld pijn en verdriet, een conflict of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de reacties van de medewerkers op dit soort situaties, ervaart een kind wat wel en niet goed is.

“Ons streven is dat ieder kind zich thuis voelt”.
Wij vertellen je graag meer!

Momenteel is onze website volop in ontwikkeling. Je kunt hier gauw nog meer lezen over hoe het reilt en zeilt binnen Vrolijk Kinderopvang! Je kunt het inspectierapport van de GGD inzien, ons dagritme bekijken en nog veel meer. Bezoek je ons snel weer? Dat vinden wij leuk!

Matt
help ons groeien

Denk jij mensen in je omgeving te kennen die graag gebruik zouden willen maken van het aanbod van Vrolijk Kinderopvang? Draag ze bij ons aan! Wanneer zij klant worden, krijg jij een cadeau! #WINWIN

Mark
weetje

Er worden in Nederland per jaar, schrik niet, 1.000.000.000 (1 miljard) babyluiers verbrand terwijl recycling mogelijk is.

Wij willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen, daarom worden onze luiers opgehaald door stichting Luierrecycling Nederland.

Luke
support the locals

Onze biologische groenten en fruit komen vers vanaf het Warmonderhof uit Dronten. Wij eten daarom veelal seizoensgebonden groenten.

Op de hoogte blijven?

Via Facebook kan je onze avonturen volgen en blijf je op de hoogte van de laatste informatie:

Image